Het gebouw van de Willibrordusschool is een aaneenschakeling van uitbreidingen in de loop van de tijd. De school is gebouwd in 1974 en de eerste uitbreiding is van 1980. Daarna hebben er nog enkele uitbreidingen plaatsgevonden in 1990, 1996, 2000 en 2004. Daardoor zijn het schoolgebouw en de schoolinfrastructuur niet optimaal. Zo zijn er bijvoorbeeld ruimtes in de school ingebouwd geraakt, waardoor er geen daglicht toetreding meer is. De school is goed onderhouden en heeft een vriendelijke uitstraling.

De vraag van het bestuur aan Scholen van Morgen richt zich in eerste instantie op het gezond maken van het schoolgebouw. De klimaatbeheersing en de ventilatie zijn niet op orde. Ook is gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van het gebouw meer één geheel te maken. Kortom, het schoolbestuur vraagt om een integraal plan, gericht op de realisatie van een gezond, comfortabel en duurzaam schoolgebouw.

We staan aan het begin van het traject. De verkennende besprekingen zijn geweest en de subsidie van de Green Deal Scholen is aangevraagd. Ook is er vooruitlopend op alle plannen een SDE+ subsidieaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen ingediend.

Onlangs zijn we gestart met de gebouwscan en het onderzoek naar passende maatregelen.