Het schoolgebouw van de Nutsbasisschool in Voorschoten is een gebouw met een lange historie, die teruggaat tot 1953. Het is een karakteristiek gebouw met een goede uitstraling. Door de jaren heen is er uitgebreid en zijn er voorzieningen getroffen.

De vraag van het schoolbestuur richtte zich op het algeheel renoveren van het schoolgebouw en het duurzaam maken van de school, zodat deze weer is toegerust voor de toekomst.

Scholen van Morgen heeft een plan opgesteld met een globale kostenraming en het schoolbestuur ondersteund bij het voeren van de gesprekken met de gemeente over de realisatie van de plannen. Op dit moment buigt de gemeente zich over de plannen en de bekostiging hiervan.