Voor de basisscholen in de gemeente Loon op Zand hebben we een gebouwscan gemaakt die zich richt op het verduurzamen van de schoolgebouwen. Daarbij worden alle maatregelen in kaart gebracht die nodig zijn om de schoolgebouwen gezond, comfortabel en duurzaam te maken:

• Bouwkundige maatregelen, zoals het isoleren van de schil van de gebouwen
• Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de lokalen
• Klimaatbeheersing in de vorm van koeling
• Energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van LED verlichting
• Kostenbesparende maatregelen, zoals het vervangen van bestaande meters
• Opwekken van duurzame energie door het plaatsen van PV-zonnepanelen