Het schoolbestuur van de Edese Schoolvereniging heeft ons benaderd met de vraag of Scholen van Morgen een bijdrage kan leveren in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de klaslokalen.

We hebben het schoolbestuur ondersteund bij de keuze van het luchtbehandelingssysteem. Eerst hebben we samen met de school gekeken naar de wensen en de mogelijkheden. Vervolgens hebben we op basis daarvan een prestatie-eis omschreven die we hebben uitgezet bij de leveranciers. Op basis van die prestatie-eis is een keuze gemaakt en heeft de installateur de luchtbehandelingskasten geplaatst met een vooraf overeengekomen prestatiecontract.