Over ons

Onze missie

Het is niet goed gesteld met het overgrote deel van de schoolgebouwen in Nederland. Ze zijn verouderd, het energieverbruik is hoog en het binnenmilieu is slecht. Zo is in 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.

Scholen van Morgen wil scholen in Nederland gezond, comfortabel en duurzaam maken met als doel:

 • de leerprestaties te verbeteren
 • het ziekteverzuim terug te dringen
 • het energieverbruik te verlagen

Onze visie

“Hoe leren kinderen het beste en wat is daarvoor nodig?”. Dat is ons vertrekpunt. Het schoolgebouw is een asset en draagt bij aan de leerprestaties en de doelstellingen van een school.

Goede scholen zijn daarom in onze ogen:

 • functioneel
 • gezond en comfortabel
 • energie-efficiënt (BENG)
 • ingepast in de leefomgeving

Dit vraagt om toekomstgericht (ver)bouwen.  Duurzaamheid is namelijk niet alleen gericht op energiebesparing of energieopwekking, maar is ook en vooral gericht op het gebruik van het schoolgebouw nu en in de toekomst.  Toekomstgericht bouwen is gebaseerd op de visie op leren en hoe het onderwijs zich naar de toekomst toe zal ontwikkelen. Is dat nog niet zo duidelijk, dan bouw je flexibel. Daarmee kunnen op een later moment gemakkelijker aanpassingen in het gebouw worden uitgevoerd. Is het wel duidelijk, maak dan een integraal plan waarin zoveel mogelijk maatregelen en aanpassingen worden opgenomen. Daarmee is het schoolgebouw weer toegerust voor de nabije toekomst en hoeven er geen dure tussentijdse aanpassingen worden uitgevoerd.

Lees ons uitgebreide visiedocument.

In ons werk laten wij ons inspireren door o.a. Ken Robinson en Jackie de Vries.

Bekijk de video van Ken Robinson, waarin hij het heeft over de noodzaak tot het wijzigen van het paradigma in het onderwijs, willen we blijven aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. We leven nu in een andere tijd dan de periode waarin scholen zijn ontstaan kort na de industriële revolutie. Zo is de indeling van het onderwijs in leeftijdsgroepen niet langer uitvoerbaar door de steeds verdere individualisering van de onderwijsbehoefte van kinderen.

Lees het proefschrift van Jackie de Vries. Hierin geeft zij aan dat er op vele punten een correlatie is tussen het schoolgebouw en de leerprestaties. Het onderwijsgebouw is een strategisch productiemiddel. Anders gezegd, de huisvesting van de school draagt bij aan de prestaties en doelstellingen van de school. Maar daarnaast noemt zij onder andere ook het stimuleren van innovatie, het verhogen van welzijn en satisfactie, het vergroten van de flexibiliteit en de productie. Helaas staat het verlagen van kosten nog steeds bovenaan.

Klas van de Toekomst
Peter van Loon heeft als algemeen directeur van het openbaar primair onderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, samen met het personeel van obs. West, de Klas van de Toekomst ingericht. Het is een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen op hun eigen niveau, individueel of in groepjes, werken aan opdrachten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt leerlingen en heeft meer de rol van coach.

Het is een gezond, comfortabel en duurzaam klaslokaal, waarin iedereen zich prettig voelt en waar hard wordt gewerkt. Bekijk de video Klas van de Toekomst.

Onze werkwijze

Afhankelijk van de vraag voeren wij een of meerdere van de volgende stappen uit

 • Gebouwscan
 • Advies
 • Uitvoering
 • Projectmanagement

Gebouwscan
We maken een quickscan van het schoolgebouw, gericht op algemeen gebruik, energieverbruik en besparingen.

Advies
We brengen advies uit gericht op verbetering van het schoolgebouw op het gebied van gezondheid, comfort en duurzaamheid. Het betreft zowel het nemen van maatregelen als het gebruik van het gebouw.

Uitvoering
Met prestatiecontracten borgen we de kwaliteit van en de controle op de juiste uitvoering.

Projectmanagement
We nemen namens het schoolbestuur de regie over het hele project, van planvorming tot en met uitvoering, onderhoud (DMJOP) en financiering.

Ons team

We zijn een multidisciplinair team en hebben elkaar gevonden in de passie om op slimme manieren echt gezonde, comfortabele en duurzame schoolgebouwen te realiseren. Dat doen we met de uitgebreide kennis en jarenlange ervaring die we hebben opgebouwd in het onderwijs. We zijn specialisten op het gebied van bouwkunde, installatietechniek, energiebesparing en -opwekking en financiering.

Peter van Loon
Peter heeft een jarenlange bestuurlijke ervaring opgebouwd als algemeen directeur van de openbare basisscholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Daar heeft hij zich o.a. ingezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in zijn schoolgebouwen. Ook is onder zijn leiding een aantal schoolgebouwen gerenoveerd, uitgebreid en heeft er nieuwbouw plaatsgevonden. Door deze ervaring weet Peter als geen ander hoe schoolbesturen te helpen en ondersteunen.

John van Bijnen
John is specialist op het gebied van binnenklimaat, technische installaties en bouwkunde. Hij heeft een jarenlange ervaring in het installeren van o.a. luchtbehandelingssystemen. Door zijn uitgebreide kennis van de markt kunnen we schoolbesturen op maat bedienen en ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Jan Willem van Drie
Jan Willem heeft een uitgebreid netwerk van organisaties en bedrijven die zich bezig houden met klimaatbeheersing, energiebesparing en -opwekking. Hij beschikt over brede kennis van de aanbodzijde en fungeert als schakel tussen de vraag en het aanbod.