Hoe herken je een slecht binnenklimaat op jouw school?

Peter van LoonBlogLeave a Comment

Onlangs heeft onze algemeen directeur Peter van Loon gesproken op de vakbeurs Platform Onderwijs & Facilitair in Nijkerk. Peter heeft meer dan 30 jaar ervaring als schoolbestuurder en vraagt al jaren aandacht voor frisse lucht in klaslokalen. Tijdens een van zijn presentaties werd vanuit het publiek gevraagd hoe je als ouder weet of het binnenklimaat goed is in de klas van je kind. Dat is lastig vast te stellen, omdat je vaak als ouder niet direct iets merkt aan je kind. Vaak wordt dan ten onterechte geconcludeerd: “Er zijn geen signalen, dus het zal wel meevallen”. Een slecht binnenklimaat en kwalitatief slechte lucht zijn nu eenmaal niet zichtbaar en niet direct merkbaar, zeker niet voor ouders. De slechtere leerresultaten en een hoger ziekteverzuim worden toegeschreven aan het kind en niet aan een slecht binnenklimaat.

Bewustwording
Het binnenklimaat op veel scholen laat echter wel degelijk te wensen over en gelukkig komt er steeds meer bewustwording. Zo heeft op 13 december 2017 minister Slob de ‘Monitor Onderwijshuisvesting’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor bevat onder andere een onderzoek bij de gebruikers. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat op het vlak van temperatuurregeling, luchtkwaliteit en luchtverversing verbetering is gewenst. Maar liefst driekwart van alle schoolbesturen vindt dat er een grote noodzaak is voor ingrijpende aanpassingen aan hun schoolgebouw, vooral op het vlak van functionaliteit, milieu, energieverbruik en binnenklimaat.

Durf te vragen
Als je twijfelt aan de kwaliteit van het binnenklimaat op jouw school, spreek de leerkracht en de directeur erop aan en vraag of er metingen zijn verricht naar de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen en zo ja, wat de uitkomsten hiervan zijn. Ook kun je via de Medezeggenschapsraad hierover vragen stellen aan het schoolbestuur. De luchtkwaliteit in klaslokalen wordt gemeten door de concentratie CO2 vast te stellen. Dat is een indicator die aangeeft dat er sprake is van een slechte luchtkwaliteit. Vaak is er sprake van te weinig luchtverversing. Wat ook steeds meer voorkomt is een te hoge temperatuur.

Hulp nodig? Scholen van Morgen kan u ondersteunen door o.a. metingen te verrichten naar de luchtkwaliteit. En we lossen het eventuele probleem ook voor u op. Want wij staan voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting voor leerkrachten én leerlingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *