Passend onderwijs werkt (nog) niet

Peter van LoonBlogLeave a Comment

Onlangs analyseerde Dagblad Trouw cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieruit blijkt dat in 2017 het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs met 100 is gestegen, terwijl het aantal leerlingen in het primair onderwijs met 13.000 is afgenomen. De invoering van Passend onderwijs moest ervoor gaan zorgen dat kinderen met een beperking steeds meer naar het regulier basisonderwijs gaan. Passend onderwijs is er immers op gericht om kinderen met een beperking thuisnabij onderwijs te bieden. Dat lijkt dus niet te werken. Hoe komt dat?

Bij de invoering van Passend onderwijs is onvoldoende rekening gehouden met de juiste randvoorwaarden om Passend onderwijs ook echt te laten slagen, terwijl deze wel bekend en uitvoerig omschreven waren… Het Passend onderwijs is echter onder tijdsdruk ingevoerd. Bovendien ontbreekt het aan voldoende financiële middelen. Het gevolg is dat er nog steeds onvoldoende specifieke deskundigheid aanwezig is om kinderen met een beperking goed op te kunnen vangen in het regulier basisonderwijs. Ook zijn de schoolgebouwen en klaslokalen niet ingericht en gebouwd met het doel kinderen met verschillende beperkingen op te vangen en goed te laten functioneren. Denk maar aan een heel simpel voorbeeld als een verbrede deur en voldoende ruimte in een klaslokaal voor een leerling in een rolstoel. Of de aanwezigheid van een lift. Angelika Fuchs, eigenaar van FM architecten, heeft hier al in 2012 onderzoek naar gedaan. In haar boek “SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs” beschrijft ze wat de consequenties zijn van de invoering van Passend onderwijs voor schoolgebouwen.

Ook hier lopen we helaas weer tegen de beperkingen van ons huidige onderwijssysteem aan. Maar het moet anders en het kan ook anders. Scholen van Morgen kan u hierbij volledig ondersteunen en gaat graag met u op zoek naar simpele oplossingen en mogelijkheden om ook uw schoolgebouw passend te maken. Meer weten? Neem contact ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *